​​วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรพล ชัยเพิ่มกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด โดยมี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิ​ธี