​​​วันที่๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. วัดสุวรรณมงคล อ.เมืองตราด สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมโครงการรณรงค์ดูแลรักษาศาสนสถาน จ.ตราด พ.ศ.๒๕๖๑​