​                                                                                                                                                                          

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตราด ​​​เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราดลำดับที่๒๖​

​วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวตราดเคารพกราบไหว้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราดลำดับที่๒๖


 


 


 


   


 


46425113_1739482119484874_2430427855713206272_n.jpg