สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (จังหวัดเคลื่อนที่) ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด​​​

วันที่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ศูนย์รวบรวมผลผลิต สินค้าเกษตร (ศาลาแดง) ทุ่งนนทรี หมู่ที่๑ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด​​