สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดตราด ​

​​วันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดตราด โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

​​