​สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด เข้าอวยพรและขอรับพรจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด​​

วันที่๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาย ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด และคณะ เข้าอวยพรและขอรับพรจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓​​​

​​