​​สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด​​​

วันที่๙ มกราคมม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ศาลาการเปรียญวัดวรุณดิตถาราม บ้านจันทิ หมู่ที่๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด​​​

​​