​​สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓​

วันที่๑๗ มกราคม ๒๖๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ​​​​​