​​                                                                                          


สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓​

วันที่๑๗ มกราคม ๒๖๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวี ที่เกาะช้าง หมู่ที่๑ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด​


​​
 
​​ ​​