สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมพิธีงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๓ ​

วันที่๑๘ มกราคม ๒๖๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมพิธีงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด​​