​​​                                                                                          


สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ​

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ช่วงเช้า (๐๗.๓๐ น.) ทำบุญตักบาตร ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และ ช่วงเย็น (๑๗.๓๐ น.) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด​