สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๙ ปี วันสถาปนา กรมที่ดิน​​​​

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิมล ฉิมกล่อม รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๙ ปี วันสถาปนา กรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด​​​
​​​