​​                                                                                          

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (จังหวัดเคลื่อนที่)​

วันที่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะกูด บ้านคลองหินดำ ตำบล เกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

​​