​          

โครงการ "บอกดิน" ระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT​​​

83640833_2492709127613726_1350468190378917888_n.jpg

สำหรับผู้ที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมี สค 1 นส 3 นส.3ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดิน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้แจ้งผ่านไลน์ "บอกดิน" 

ด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1. แสกน QR Code
2. แชร์ สถานที่ ที่ดินที่ต้องการบอกกรมที่ดิน
3. โพส แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้ครอบครองที่ดินตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ แจ้งหลักฐานของที่ดินและเป็นหลักฐานชนิดใด

โดย ท่านแจ้งแล้วได้อะไร

- ข้อมูลตำแหน่งที่ดินจะนำไปจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิในที่ดินตามกฎหมายและที่สำคัญถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
- รัฐสามารถใช้ตรวจสอบตำแหน่ง ที่ดินได้ด้วยระบบแผนที่มาตรฐานเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
- รองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินในประเทศไท

ทั้งนี้ กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป

โครงการ "บอกดิน" รับแจ้งตำแหน่ง 1 กพ - 30 มิย 63 แจ้งกลับ 1 มีค - 31 กค 63 สิ้นสุดโครงการ 30 กย 63

ปัญหาของที่ดินมีมากมาย หลากหลาย ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย ผมเชื่อว่าต้องเกิดจากความร่วมมือกันหลายภาคส่วน แต่ที่สำคัญคือภาคประชาชนครับ ถ้าทุกคนช่วยกัน เข้าใจการทำงานของภาครัฐ ผมว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้มากเลยครับ


ที่มา เฟสบุ๊ค นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

​​