ระบบ​​​​ภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจ

การขอระหัสผู้ใช้ ระบบภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจ ไม่ต้องมีแบบฟอร์ม ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

เขียนแจ้ง ขอรหัสระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจ / ตำแหน่ง / สำนักงาน / เบอร์โทรศัพท์ของ จนท ที่ใช้งาน 

(เขียนลงบนสำเนาบัตรประชาชน) แล้ว ส่งแฟกซ์ 025033679 แล้วรอ จนท โทรกลับมาประสานงาน

เ​บอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมที่ดิน