​​ระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ข้อมูลนิติบุคคล)​ [GDX]

    

 | Website GDX​ | คู่มือการลงทะเบียน | ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้ง สทส​ | ​คู่มือการใช้งาน​ |

| เ​บอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมที่ดิน​ |