​​​​​​​​ขอรหัส พาสเวิดส์ และ ขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ของสำนักงานที่ดิน                                              ​        |เบอร์หน่วยงานกรมที่ดิน​|

1. ทะเบียนราษฎร์

เรื่อง ทรบ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1.จนท ต้องขอรหัส 4 หลัก ที่อำเภอ ด้วยตัวเอง 
2.สนง.ต้องส่งแบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบประวัติบุคคลผ่านระบบ IKNO พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ใช้วิธี FAX)

* กรณีที่ ทำบัตรประชาชนใหม่ แล้วเข้าระบบไม่ได้ ให้ผู้ใช้งานไปติดต่อขอรหัส 4 หลักที่อำเภอใหม่ *

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ >> CLICK HERE <<

2. ภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจ

ขอระหัสผู้ใช้ ระบบภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจ
ไม่ต้องมีแบบฟอร์ม ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
เขียนแจ้ง ขอรหัสระบบจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้รับมอบอำนาจ / ตำแหน่ง / สำนักงาน / เบอร์โทรศัพท์ของ จนท ที่ใช้งาน ลงบนสำเนาบัตรประชาชน

ส่งแฟกซ์ 025033679


3. ระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ ระบบ MIS 

แบบฟอร์มอยู่หน้าเว็บ mis
กรอกแล้วก็แฟ๊กไป
ส่งแฟ็กซ์ 02-984-0783,02-503-4863
เข้าลิงค์ http://mis.dol.go.th/
หน้าเว็ปจะมีให้โหลดแบบฟอร์ม ​


UploadImage

​4. ขอ รหัส Authent​​ (ยืนยันตัวตน) / Email / LandFhone / รหัสส่งงานช่างรังวัด

ติดต่อ Admin 

หรือเช็คได้ที่ >> CLICK​ <<


5. ระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (ข้อมูลนิติบุคคล)​ [GDX]

    

 | Website GDX​ | คู่มือการลงทะเบียน | ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้ง สทส​ | ​คู่มือการใช้งาน​ |