​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา (95000)
โทร. 0-7321-2819, 0-7321-2626, 0-7321-3730 โทรสาร 0-7321-2819 

เบอร์ มท. (822)75354  E-mail Address : yala@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)ถนนวงเวียน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเมือง และอำเภอกรงปินัง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโทร. 0-7321-2819
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7321-2819
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7321-3730
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7321-2819
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโทร. 0-7321-2819
หัวหน้าฝ่ายควบคุมแล​ะรักษาหลักฐานที่ดินโทร​. 0-7321-3730        [Back]​​       Next >


 [Home]

​​​