​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​​ หน้าที่ 2

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,700 บาท
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการ นางสาวนูรีดา ยูโซะ
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการ นายลุกมัน  มาแจ​
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรอบรั้วสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา 87,500 บาท​
 5.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง  5,000 บาท
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา Copy Print ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา 6,650 บาท
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชย-5277 กทม. 4,811.79 บาท
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างทำราวเหล็กฉากเจาะรูสำหรับแขวนระวางแผนที่ (จำนวน 3 ราว) 35,400 บาท
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร 30,000 บาท
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างถ่ายเอกสาร 580 บาท
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจ้างขนย้ายเอกสารสิทธฺ์ อ กาบัง 10,000 บาท
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจ้างขนย้ายเอกสารสิทธฺ์ อ ธารโต 5,000 บาท
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร 4,900 บาท
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ 44,705 บาท​​​
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 1,630 บาท
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ​​​​รายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,000 บาท
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างทำชั้นวางแฟ้มสารบบจัดเก็บเก็บเอกสาร 45,000 บาท
 18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 24,350 บาท
 19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวมขาชุป 4,500 บาท
 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดพนัง 4,560 บาท
 21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบตั้งโต๊ะ 25,600 บาท
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมฯ 1 โครงการ 22 รายการ 147,480 บาท
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมฯ 2,900 บาท
 24. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าประดับรั้ว 4,180 บาท
 25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ 4,550 บาท
 26. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,200 บาท
 27. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสุสำนักงาน 11,100 บาท
 28. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 953 บาท
 29. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,708 บาท​​
 30. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์​ดีด 1,250 บาท
 31. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานเขียนผนที่ 41,460 บาท
 32. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 41,460 บาท
 33. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานทำสวน 41,460 บาท
 34. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานธุรการ 45,720 บาท
 35. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรางวัด 45,720 บาท
 36. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานธุรการจัดเก็บเอกสาร 45,720 บาท
 37. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน 45,720 บาท
 38. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 45,720 บาท
 39. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ 45,720 บาท
 40. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง 15,000 บาท
 41. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง 60,000 บาท
 42. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000 บาท​
 43. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำ
​__________________________________________________________________________________________​​_________​​​​ 
​[Ba​ck]​​​​​​​​​​​​​​​​​          ​​   หน้า  1​   2​                                                                                                                หน้าหลัก​