​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​​ หน้าที่ 2​​

 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ งานจัดซื้อเครื่องปรบอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 18000BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 57,200 บาท

 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ งานจัดซื้อเครื่องปรบอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 24000BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 97,200 บาท

 3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ งานจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) 16,500 บาท

 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16รายการ 38,520 บาท​​

 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมแซ่มเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง เบตง 4,720 บาท​

 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รก 4,700 บาท

 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,200​  บาท

 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3820 กทม 14,127.32 บาท

 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 7,200 บาท​

 10. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างซ่อมรถ 8 กท 5291 กทม

 11. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ​

 12. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างถ่ายเอกสาร

 13. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน 8,700 บาท

 14. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซ่อมเครื่องแฟกซ์​

 15. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ชนิด 8 ช่อง

 16. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จอแสดงภาพ

 17. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ไร้สาย

 18. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ

 19. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

 20. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร​

 21. ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,680 บาท

 22. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,000  บาท​

 23. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซ่อมเครื่องปริ้น เป็นเงิน 2,200  บาท

 24. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3873 กทม. เป็นเงิน 7,051.30  บาท

 25. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 39,980  บาท

 26. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 69,369 บาท​​

​​


​__________________________________________________________________________________________​​_________​​​​ 
​[Ba​ck]​​​​​​​​​​​​​​​​​​  [Ne​xt]​​​  หน้า  1​   2​   3​ ​                                                                                                           หน้าหลัก​