​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ หน้าที่ 1​​​​

 1. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมรถ 8 กท 5291 กทม

 2. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ​

 3. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร

 4. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน 8,700 บาท

 5. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซ่อมเครื่องแฟกซ์​

 6. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ชนิด 8 ช่อง

 7. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จอแสดงภาพ

 8. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ไร้สาย

 9. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ

 10. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

 11. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร​

 12. ​รายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,680 บาท

 13. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,000  บาท​

 14. รายละเอียดคุณลักษณะ ซ่อมเครื่องปริ้น เป็นเงิน 2,200  บาท

 15. รายละเอียดคุณลักษณะ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3873 กทม. เป็นเงิน 7,051.30  บาท

 16. รายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 39,980  บาท

 17. รายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 69,369 บาท

 18. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 3,890 บาท

 19. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,360 บาท

 20. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,980 บาท

 21. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเสาธงญี่ปุ่น 4,000 บาท

 22. รายละเอียดคุณลักษณะ ​จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 24,750 บาท

 23. รายละเอียดคุณลักษณะ ซ่อมรถยนต์ ฮต 3820 กทม 3,156.50 บาท

 24. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 2000 บาท

 25. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500 บาท

 26. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด 15,000 บาท

 27. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 49,230 บาท

 28. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างกำจัดปลวก 75,970 บาท

 29. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,200 บาท

 30. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างถ่ายเอกสาร 1,500 บาท

 31. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน 19,500 บาท

 32. รายละเอียดคุณลักษณะ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3864 กทม. และ ฮต 3873 กทม. 9,093.93 บาท

 33. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,490 บาท

 34. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 73,460 บาท

 35. รายละเอียดคุณลักษณะ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮ​ต 3820 ​​กทม 2,847.27 บาท

 36. รายละเอียดคุณลักษณะ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12,300 บาท

 37. รายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุสำนัำงาน 50,690 บาท​

 38. รายละเอียดคุณลักษณะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ชล-2579 กทม 4,922 บาท

 39. ​​รายละเอียดคุณลักษณะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3864 กทม. 1,439.15 บาท

 40. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 47,314 บาท

 41. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สาขารามัน 32,580 บาท

 42. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 72,650 บาท​

__________________________________________________________________________________​​_________​​​​________ 
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​    [Next]​​    หน้า  1​   2​   3​                                                                                                       หน้าหลัก