​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

 1. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเลื่อยยนต์ 11,000 บาท

 2. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รามัน 14,100 บาท

 3. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างทำตรายาง 25 อัน 7,580 บาท

 4. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยะลาและรามัน 20,300 บาท

 5. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,520 บาท

 6. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server รามัน

 7. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ ยะลา

 8. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด ยะลา 2,260 บาท

 9. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง ยะลา 8,500 บาท

 10. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ยะลา 2,900 บาท

 11. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1,600 บาท

 12. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยะหา ฮต-3873 กทม. 3,675.45 บาท

 13. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยะลา 2,500 บาท

 14. รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า 4,830 บาท

 15. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 8,900 บาท

 16. รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ บันนังสตา 12,600 บาท​​​​


__________________________________________________________________________________​​_________​​​​________ 
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                                                                                         หน้าหลัก     ​​