​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 2​

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2550 บาท

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้​างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 17,943.87 บาท นางสาวนูรไอนา สาเมาะ​

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 17,943.87 บาท นางสาวฟาตีหะห์ ตูวี

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 17,943.87 บาท นางสาวศรัญญา แก้วทอน

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,33​0 บาท​

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เบตง ฮต-3864 กทม 1,300 บาท​

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน บันนังสตา ฮต-3820 กทม 1,500 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ยะหา ฮต-3873 กทม 1,500 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล​​ะหล่อลืน รามัน 8 กท-5291 กทม 1,100 บาท

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,810 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30200 บาท​​

 12. ​ประกาศผู้ช​นะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ยะลา ชย-5277 กทม 960 บาท​​​

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ยะลา ฮล-2579 กทม 1400 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16รายการ 38520บาท

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า ซื้อเครื่องปรบอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 18000BTU จำนวน 2 เครื่อง 57200 บาท

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า ซื้อเครื่องปรบอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 24000BTU จำนวน 3 เครื่อง 97200 บาท

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ 14400 บาท​​

___________________________________________________________________________________________________________________​​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​​    [Ne​xt​]​​​​​​​​    หน้า  1​   2​​​​​​   3​   4​​​​   5​                                     ​                                                  ​​​​          หน้าหลัก​​