​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 2​​​

 1. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องแ​ฟกซ์ เป็​​นเงิน 1,250 บาท

 2. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 8 กท-5291 กทม. เป็นเงิน 2,241.65 บาท

 3. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,300 บาท

 4. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตหลัหเขตที่ดิน เป็นเงิน 130,500 บาท

 5. ประกาศผู้ชนะจัดซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 4,990 บาท

 6. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 3,590 บาท

 7. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์จอแสดงภาพ เป็นเงิน 7,500 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 1,399 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท-5291 กทม. เป็นเงิน

 10. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3864 กทม. เป็นเงิน 900 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม. เป็นเงิน 600 บาท

 12. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. เป็นเงิน 1,500 บาท

 13. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 44,160 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,040 บาท

 15. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,350 บาท​

 16. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นเงิน 2,200 บาท​

 17. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต 3873 กทม เป็นเงิน 7,051.30บาท

 18. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างถ่ายเอกสารเป็นเงิน 1,000  บาท

 19. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน 8 กท 5291 กทม เดือน มกราคม

 20. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน ชย 5277 กทม เดือน มกราคม

 21. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน ฮต 3864 กทม. เดือน มกราคม

 22. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน ฮต 3873 กทม เดือน มกราคม

 23. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,680 บาท

 24. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 39,980  บาท​

 25. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 69,369 บาท

 26. ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3820 กทม

 27. ​​ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 3,890 บาท

 28. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร  1,360 บาท

 29. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  ชย-5277 กทม. 800 บาท

 30. ​ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,720 บาท

 31. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม. 1,675 บาท

 32. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม. 900 บาท

 33. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 1,700 บาท

 34. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. 1,100 บาท

 35. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,980 บาท

 36. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเสาธงญี่ปุ่น 4000 บาท

 37. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน 8กท 5291 กทม. เดือนมีนาคม 2564 1555 บาท

 38. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ชย 5277 กทม เดือนมีนาคม 970 บาท

 39. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ฮต 3864 กทม เดือนมีนาคม 2564 1200 บาท

 40. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ฮต3873 กทม เดือนมีนามคม  1700 บาท

 41. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ฮล2579 กทม เดือนมีนาคม 3000 บาท

 42. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  24570 บาท

 43. ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ ฮต 3820 กทม 3156.50 บาท___________________________________________________________________________________________________________________​​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​​    [Ne​xt​]​​​​​​​​    หน้า  1​   2​​​​​​       ​​​​   ​                                     ​                                                  ​​​​          หน้าหลัก​​