​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ​​​​​​

 1. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยะลา ฮล-2579 กทม. 2,400.63 บาท

 2. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และจอ 16,600 บาท

 3. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว 10,400 บาท

 4. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย-5277 กทม. 1,680 บาท

 5. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง บันนังสตา ฮต-3820 กทม. 2,500 บาท​

 6. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง บันนังสตา ฮต-3820 กทม. 500 บาท

 7. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เบตง ฮต-3864 กทม. 1,630 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ยะหา ฮต-3873 กทม. 1,700 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รามัน 8 กท-5291 กทม 2,600 บาท

 10. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. 2,940 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,620 บาท​

 12. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 4 ที่นั่ง 73,500 บาท

 13. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 13,000BTU บันนังสตาและรามัน 84,000 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 18,000BTU ยะหา 59,000 บาท

 15. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 24,000BTU เบตง 97,200 บาท

 16. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ บันนังสตา ฮต-3820 กทม. 8,671.28 บาท

 17. ​ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างปรังปรุงประตูสำนักงาน สาขาเบตง 95,000 บาท

 18. ​ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ยะหา ฮต-3873 กทม. 1,000 บาท

 19. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ยะหา ฮต-3873 กทม. 700 บาท

 20. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. 1,500 บาท

 21. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออวัสดุไฟฟ้า หลอดนีออน 26-40w  4,800 บาท

 22. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสหรับติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ 7,600 บาท

 23. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เบตง ฮต-3864 กทม. 1,360 บาท.pdf

 24. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รามัน 8 กท-5291 กทม 2,500 บาท.pdf

 25. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7,060 บาท.pdf

 26. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 25,400 บาท.pdf​​​

​​

___________________________________________________________________________________________________​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​                             ​                                                                                                          หน้าหลัก​​​