​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ​​​​​​

 1. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างปรังปรุงประตูสำนักงาน สาขาเบตง 95,000 บาท

 2. ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน บันนังสตา 90,500 บาท

 3. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 4 ที่นั่ง 73,500 บาท

 4. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว 10,400 บาท

 5. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 38,900 บาท

 6. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) ยะหา 130,000 บาท

 7. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 13,000BTU บันนังสตาและรามัน 84,000 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 18,000BTU ยะหา 59,000 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 24,000BTU เบตง 97,200 บาท

 10. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมระบบประปา บันนังสตา 4,897 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เบตง ฮต-3864 กทม. 1,000 บาท

 12. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เบตง ฮต-3864 กทม. 1,450 บาท

 13. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง บันนังสตา ฮต-3820 กทม. 1,225 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง บันนังสตา ฮต-3820 กทม. 500 บาท

 15. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ยะลา ชย-5277 กทม. 1,000 บาท

 16. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ยะลา ฮล-2579 กทม. 1,500 บาท

 17. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ยะหา ฮต-3873 กทม. 1,700 บาท

 18. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รามัน 8 กท-5291 กทม 1,500 บาท

 19. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รามัน 8 กท-5291 กทม 3,000 บาท

 20. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 รายการ 47,060 บาท

 21. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ 25,782 บาท

 22. ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 1,600 หลัก

 23. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 19,600 บาท

​​

___________________________________________________________________________________________________​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​                             ​                                                                                                          หน้าหลัก​​​