​​​​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2563

 1. ​​แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือ​นมกราคม 2563
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน​กุมภาพันธ์ 2563​
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตุลาคม
   2563
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563​
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256​​​​3

​​


​          [Back​]​                              ​[Home]​​​