​​​​​​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2564​​


 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 25​64​​

 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2564

 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564​

 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564​​​​

 12. ​แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 


​          [Back​]​                                   ​[Home]​​