​​​​

​​​​​​​​​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2565​​​​

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565​​

 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565​

 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 25​65​

 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565

 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประ​จำเดือน กันยายน 2565​

 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565​​

 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565​​​​​

 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด​จ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565​​​  [Back]​​​​​​​​                                                                     ​[Home]