​​​​​​​​​​​​​​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน​

 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25​62​
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สิงหาคม
  2562
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตุลาคม
   2562​
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562​
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562​​​

_______________________________________________________________​_____________________________________________


 1. ​​แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือ​นมกราคม 2563
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน​กุมภาพันธ์ 2563​
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2563
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตุลาคม
   2563
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563​
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256​​​​3

_______________________________________________________________​_____________________________________________


 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25​64​
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2564
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สิงหาคม
   2564
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2564
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564​
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564​​

_______________________________________________________________​_____________________________________________