​​​​​​​​​​​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน​

 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2561

___________________________________________________________________________________________________________________

 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สิงหาคม
  2562
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตุลาคม
   2562​
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562​
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562​​​

____________________________________________________________________________________________________________

 1. ​​แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือ​นมกราคม 2563
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน​กุมภาพันธ์ 2563​
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สิงหาคม
   2563
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตุลาคม
   2562​3
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563​
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562​​​​3