สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา-อำเภอกาบัง​ (95120)
โทร. 0-7323-2018 โทรสาร 0-7321-2626​​
 
สถานที่ตั้ง   (แผนที่)   (ค้นหาเส้นทาง)

ตำบลกาบัง​ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอกาบัง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)โทร. 0-7323-2018
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7323-2018
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7323-2018
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7323-2018

  

        ​    < Prev