​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา-อำเภอธารโต​ (95150)
โทร. 0-7323-2018 โทรสาร 0-7321-2626​​
 
สถานที่ตั้ง   (แผนที่)   (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต​ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอธารโต
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)โทร. 0-7323-2018
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนโทร. 0-7323-2018
หัวหน้าฝ่ายรังวัดโทร. 0-7323-2018
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโทร. 0-7323-2018

  

< Prev                    Next >