​​​​​ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปี2563​​​

 1. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต -3820 กทม​ ​
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ถังดับเพลิง 3 ถัง 
 4. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สาขายะหา​   
 6. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา​ งานซื้อวัสดุสำนักงาน  
 7. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมหลังคาบ้านพัก  
 8. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา​ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 9. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000 บาท
 10. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างโรงจอดรถเบตง 204,000 บาท
 11. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา  
 12. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,560 บาท
 13. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13,275 บาท
 14. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์  82640 บาท
 15. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,860 บาท​
 16. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,500 บาท
 17. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างห้องน้ำ
 18. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
 19. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 21,300 บาท
 20. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 12,800 บาท
 21. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด 57,800 บาท
 22. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 79,900 บาท
 23. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 33,750 บาท
 24. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะเก้าอี้
 25. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,250 บาท
 26. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงาน 42,983 บาท
 27. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงาน 53,750 บาท​​​
 28. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ​​
 29. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส 30,000 บาท​
 30. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 53,300 บาท​
 31. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10,800 บาท
 32. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 21,000 บาท
 33. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขนย้ายเอกสารสิทธิ และครุภัณฑ์ ของสำนักงานที่ดินอำเภอธารโต 5,000 บาท
 34. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา Copy Print ยี่ห้อ Ricoh MP 3440  6,650 บาท
 35. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรอบรั้วสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา 87,500 บาท
 36. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24,350 บาท
 37. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 25,600 บาท
 38. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 147,480 บาท
 39. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คทช.​) 44,705 บาท
 40. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000 บาท
 41. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างติดตั้งไทม์เมอร์ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 9150 บาท
 42. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27200 บาท
 43. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต-3873 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 44. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 45. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 46. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 55356 บาท
 47. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 2,705,796 บาท
 48. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 49. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 3 รายการ)
 50. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 5 รายการ)
 51. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 52. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4,4000 บาท
 53. ​ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1​​28,000 บาท​
 54. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อตู้ 2 บาท 6 ตู้  28800 บาท​
 55. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อถังดับเพลิง 5 ถัง 11,235 บาท​
 56. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมิวเตอ์เตอร์ 59,760 บาท ​
 57. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมหลังคา สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา
 58. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอาการ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง​
 59. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง​
 60. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต-3873 กทม. ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา
 61. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​
 62. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 7 รายการ)​​
 63. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)​​
 64. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 4 รายการ)
 65. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 14 รายการ) 54,860 บาท
 66. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 4 รายการ) 1 กค.63
 67. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 17000 บาท
 68. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องพิมพ์ 49200 บาท
 69. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเปลี่ยนยาง 5 คัน 62400 บาท
 70. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 4 รายการ)
 71. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 34854 บาท
 72. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โต๊ะทำงาน 2 ตัว 8600 บาท
 73. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
 74. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ 73910 บาท
 75. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23,100 บาท
 76. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 52,200 บาท
 77. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 78. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 79. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 20 รายการ)
 80. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (จำนวน  20 รายการ)​​​