​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​​ หน้าที่ 2​​​__________________________________________________________________________________________​​_________​​​​ 
​[Ba​ck]​​​​​​​​​​​​​​​​​​  [Ne​xt]​​​  หน้า  1​   2​   3​ ​                                                                                                           หน้าหลัก​