​​​​​​

ภาพบรรยายกาศกรมที่ดินเข้าร่วมงาน 

"วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑" ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องภิรัช ฮอล์ ๑ - ๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC)

20180914_๑๘๐๙๑๔_0001.jpg​​
20180914_๑๘๐๙๑๔_0003.jpg20180914_๑๘๐๙๑๔_0013.jpg
20180914_๑๘๐๙๑๔_0005.jpg20180914_๑๘๐๙๑๔_0033.jpg
20180914_๑๘๐๙๑๔_0037.jpg20180914_๑๘๐๙๑๔_0043.jpg
​​ ​20180914_๑๘๐๙๑๔_0002.jpg