ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิพิตร​

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


​​1.jpg2.jpg
S__22880295.jpgS__22880294.jpg
S__22880310.jpgS__22880313.jpg


​กลับหน้​​า​​ห​ลัก​​​​​​​​​​​​