​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

เข้าร่วมโครงการรวมน้ำใจแม่บ้านชาวดิน สู่เด็กในท้องถิ่นห่างไกล ครั้งที่ ๒

โดยท่านมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน

และท่านอมรรัตน์ สืบตระกูล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน

ณ โรงเรียนชำเขียน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และ โรงเรียนแข้ด่อน

อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒​​


​​ ​ชมรมแม่บ้าน_๑๙๐๖๒๕_0006.jpg
ชมรมแม่บ้าน_๑๙๐๖๒๕_0005.jpgชมรมแม่บ้าน_๑๙๐๖๒๕_0004.jpg
ชมรมแม่บ้าน_๑๙๐๖๒๕_0012.jpgชมรมแม่บ้าน_๑๙๐๖๒๕_0016.jpg
​ ​ชมรมแม่บ้าน_๑๙๐๖๒๕_0023.jpg


กลับหน้าหลัก​