​​​​​​​​

นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทิดพระเกียรติ 

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม​


​​A-22.jpg
A-34.jpgA-48.jpg
A-111.jpgA-147.jpg
A-168.jpgA-188.jpg
A-92.jpg​​