​​แนะนำเว็บไซต์ - www.Thaiall.com

         ทีมงานของเว็บไซต์นี้ส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมในชั้นแบบผู้เรียนกำลังเรียนรู้ (Learner Learning) มากขึ้น มิใช่ผู้สอนกำลังสอน (Teacher Teaching) แบบเดิม