ความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จัดทำประชาคมรับฟังความเห็น

 

     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ว่าจะขัดข้องหรือไม่อย่างไร สมควรอนุญาตหรือไม่ จำนวนเนื้อที่เท่าใด และนำเข้าสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นเช่นเดียวกัน   เสร็จแล้วส่งสำเนาหลักฐานรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมความเห็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะขัดข้องหรือไม่ สมควรอนุญาตหรือไม่ จำนวนเนื้อที่เท่าใด

 

 

กลับหน้าหลัก