​​​​​​

โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


​ ​DSC_0098.jpg
​​DSC_0067.jpgDSC_0087.jpg
L-123.JPGL-139.JPG
DSC_0143.jpgDSC_0051.jpg

​สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

​กลับหน้​​า​​ห​ลัก​​​​​​​​​​