​​​​​​​

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท, ลพบุรี, มหาสารคาม และอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๐​

WP_25600227_10_11_26_Pro__highres.jpgWP_25600227_10_16_40_Pro__highres.jpg
WP_25600227_17_54_22_Pro__highres.jpgWP_25600227_16_45_36_Pro.jpg
WP_25600302_10_48_07_Pro.jpgWP_25600302_16_02_55_Pro__highres.jpg
WP_25600303_08_57_44_Pro__highres.jpgWP_25600303_15_26_20_Pro__highres.jpg

กลับหน้​​า​​หลัก​​​​​