​​​​​​​​​​

​​​​กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

S__1368099.jpg​​​​
L-005.JPG L-021.JPG
L-046.JPG L-049.JPG
5342768293137.jpg S__1368093.jpg
 ​​

กลับหน้าหลัก​​