​​​​​​​​​​​

โครงการประชุมสัมนา กพร. และ ศปท. 

ร่วมใจบูรณาการเพื่องานกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


​​ ​​สัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0027.jpg
สัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0037.jpgสัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0053.jpg
สัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0046.jpgสัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0072.jpg
สัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0075.jpgสัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0090_0.jpg
​ ​สัมนา 30 มิย-1กค 60_๑๗๐๗๑๑_0048.jpg


กลับหน้​​า​​หลัก​​​​​​​​​​