​

 


นายวิรัตน์ สายลิ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดลพบุรี "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 22 พ.ย.59 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี