​​จพด.จังหวัดลพบุรี ท่านทศพร มิตรนิโยดม.jpg

นายทศพร มิตรนิโยดม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 036 - 411 - 040