พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐) วัน

1 ธ.ค.59

นายวิรัตน์ สายลิ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในเวลา ๐๖.๓๐ น. ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

 

 

ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าธรรมโสภณ

ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์