โครงการประชารัฐ ลพบุรีร่วมใจทำความดีถวายพระราชกุศล BigCleaningDay

 สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐ-ลพบุรีร่วมใจ-ทำความดี

ถวายพระราชกุศล (Big Cleaning Day ) ในวันที่ 28 ต.ค.59