​​​​​​ผู้บริหารหน่วยงาน​ 

นายสุทธิพงษ์ อินทจักร์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำงาน : 0-5443-1417 ต่อ 108

มือถือ :  095-459-9308

E-mail : phayao@dol.go.th

ที่อยู่ : สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หน.รังสรรค์.jpg3570500260141.jpg
นายสมศักดิ์ฯ (จพด.จุน).jpg
​สิบตำรวจเอกรังสรรค์ หาญเลิศ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำงาน 0-5449-9236

 มือถือ 

นางสาวอิชยา เลารัตน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำงาน 0-5449-1481

มือถือ 089 852 3986

นายสมศักดิ์  อัครเสถียรวงศ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาจุน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำงาน 0-5445-9237

มือถือ 

จพด.เชียงคำ1.jpgจพด นพรัตน์ ใจนันท์ สาขาปง.jpg
นายธีระชัย หน.ส่วนแยกเชียงม่วน.jpg

นายธนภัทร วงศ์ใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำงาน 0-5445-1980

มือถือ 089-430-6302

​​นายนพรัตน์ ใจนันท์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

โทร. 0-5449-7236


นายธีระชัย ธรรมวานิช
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกเชียงม่วน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำงาน 0-5449-5720

มือถือ 095 505 3809​

3401500250199.jpg3101203282633.jpg

 นายสุริยา ดีวงษ์

รก.นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
โทร. 0-5443-1417 ต่อ 106

​​นายธวัฒชัย  พงษ์ไทย

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
โทร. 0-5443-1417 ต่อ 103

นายชาญชัช สุทธิวนิช

นายช่างรังวัดอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายรังวัด 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
โทร. 0-5443-1417 ต่อ 107


หน.จรัส.jpg
นางเครือวัลย์ จันทร์สุข.jpg
​ นายจรัส อิ่มใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

โทร. 0-5443-1417 ต่อ 102


 นางเครือวัลย์ จันทร์สุข

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

 หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
โทร. 0-5443-1417 ต่อ 107​​​​

​​