​​​​​​​
ประมวลคำสั่งและระเบียบการเกี่ยวกับงานที่ดินอำเภอ

​                                        ​​

                                                                     ประมวลคำสั่งและระเบียบการงานที่ดิน ปก_page1_image4.jpg                     ประมวลคำสั่งและระเบียบการงานที่ดิน ปก_page1_image4.jpg

​​​​                                                                                 qrcode 1-324.jpg                                 qrcode 325-690.jpg

​                                                                            หน้า 1 - 324                    หน้า 325 - 690


                 ส่วนจัดการที่ดินของ​รัฐ                ​

                                              Picture                  

                       qrcode ส้ม.jpg                qrcode เขียว.jpg ​     ​ 

                    ​            ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ                                

                 ​    Picture             Picture              Picture      
                       qrcode ชมพู.jpg                qrcode เขียว2.jpg                   qrcode ม่วง2.jpg             

               ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน               ​

                                     Untitled-4.jpg              Untitled-5.jpg               

                                         qrcode ฟ้า.jpg                      qrcode ชมพู2.jpg     ​                                     

​            แนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหา            ​

                    Picture             ปกใช้.jpg

               qrcode ดำ 1.jpg                           qrcode น้ำเงิน1.jpg                          qrcode น้ำตาล.jpg                            

                     หน่วยงานอื่่น                    

                                        ​             Picture                                                                              qrcode เขียว3.jpg                   qrcode เขียว4.jpg