​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 304 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองครก

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ​​ ​33000​

โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๑-๒๖๐๐ , โทรสาร : ๐-๔๕๖๑-๕๙๕๕​ , e-Mail : sisaket@dol.go.th


   

​​