​​​ขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

1. การยื่นคำขอbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif

2. การสอบสวนประวัติความเป็นมา

button1edit1.gifbutton3edit1.gif

3. การจัดทำแผนที่ท้ายประกาศ

button1edit1.gifbutton3edit1.gif
​4. ความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมประชาคมรับฟังความเห็นbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
​5. ความเห็นหน่วยงานเกี่ยวข้องbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
6. การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ประโยชน์ฯของจังหวัดbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
​7. จังหวัดส่งเรื่องให้กรมที่ดินbutton3edit1.gif
​8. ร่างพระราชกฤษฎีกาbutton1edit1.gifbutton3edit1.gif
​9. กรมที่ดินเสนอกระทรวงมหาดไทยbutton3edit1.gif
​10. นำเสนอคณะรัฐมนตรีbutton3edit1.gif
​11. นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาbutton3edit1.gif
​12. ประกาศราชกิจจานุเบกษาbutton3edit1.gif
​13. กรมที่ดินแจ้งจังหวัดbutton3edit1.gif

 

กลับหน้าหลัก