​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​ โปรดอย่าลืมเตรียมหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการให้บริการ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่เบอร์โทร. 0-5361-2138 8.00-16​.30น​
banner_Cal.jpg
​​​​​​​​​​​​​​

 ติดตามกิจกรรมได้ที่
​​​

 ‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

2904
​​

 กิจกรรมชาวดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

​ ​โครงการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

สำหรับราษฏรที่มีรายชื่อและยังไม่ได้รับมารับในวันแจกสามารถมารับได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น2 ห้องกลุ่มงานวิชาการ สอบถาม 053612138-14 ในวันและเวลาราชการ​​​

​​​


​​                                                
​​

​​ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทอดตลาด​ ปี62

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ<<คลิก>>

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดงาน 

"ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018"

โดยเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 

และกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - สิ้นปี 2561


 ​​​

ตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 

เพื่อนำไปบรรจุลงในปฏิทินปีท่องเที่ยววิถีไทยของแต่ละจังหวัดเป็นการประชาสัมพ้นธ์

และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว สร้างความโดดเด่น 

สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละภูมิภาค

------------------------------------------------​​


ข่าวบุคลากร

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​